Daugavpils Universitātes dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa rekonstrukcija ar jauna objekta dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju būvniecību 

Objekts: "Izglītības iestāde"
Adrese: "Parādes iela 1,Daugavpils"
Inženiersadaļas:
SP, TP- AVK-V Apkure; SP, TP- AVK-V Ventilācija; SP, TP- AVK-V Gaisa dzesēšana; SP, TP- SM Siltummehānika
Arhitekts: „NAMS ” SIA

Šobrīd ir pabeigts projekta 1.posma: rekonstrukcijas projekts.Specifiskākākā lieta Apkures inženiersadaļas projektā: speciālajās auditorijās individuāli kontrolējamas temperatūras iespējas klausītāju un pasniedzēju zonā.
Renovācijas darbi tiek realizēti ERAF projekta «Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana» ietvaros.

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2012.