Par mums

SIA “O3FM inženieru birojs” ir viens no vadošajiem inženiertīklu projektēšanas birojiem Latvijā. Savas darbības laikā uzņēmums ir ieguvis plašu atpazīstamību strādājot gan publiskajā, gan privātajā sektorā, izstrādājot visdažādākā tipa objektus-biroju ēkas, tirdzniecības centrus, muzejus, izglītības iestādes, slimnīcas, rūpnieciskās būves un tml.


SIA “O3FM inženieru birojs” savā darbībā piedāvā pilnu projektēšanas ciklu pakalpojumi šādām inženieristēmām: apkure (AVK-A), ventilācija (AVK-V), klimata kontrole (AVK-K), siltummehānika (SM) un siltumapgādes ārējie tīkli (SAT):

  • būvprojekts minimālajā sastāvā (MBP),
  • būvprojekts (BP),
  • darba rasējumi; 
  • autoruzraudzības (AU).
  •  Papildus piedāvājam pagaidu energosertifikāta (ES-P) izstrādi un energoauditu veikšanu (termisko tiltu analīzes),
  • Inženierkonsultācijas,
  • BREEAM sadaļu izstrāde, ēkas vērtēšana atbilstoši BREEAM international new construction shēmai,
  •  

 

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4383-R
LSGŪTIS sertificētie speciālisti: 6
Uzņēmuma dibināšanas gads: 2003
Vadošo inženieru pieredze specialitātē: 10 - 20 gadi