Par mums / About us

PROJEKTĒŠANA / DESIGN SERVICES


PROJEKTĒŠANA

Darbības virzienu sastāda pilns projektēšanas cikls: Skiču projekti, Tehniskie projekti, Darba zīmējumi, Autoruzraudzība:
1. AVK: Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.
2. FPS: Failu un elektroniskās informācijas menedžments www.fm1.lv.
3. VAS: Vadības un automatizācijas sistēmas/ Inženiersistēmu centralizētā vadība (ar sadarbības partneriem).

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4383-R
LSGŪTIS sertificētie speciālisti: 6
Uzņēmuma dibināšanas gads: 2003
Vadošo inženieru pieredze specialitātē: 15 - 45 gadi
Valdes loceklis: Mārtiņš Žvīgurs


DESIGN SERVICES

We offer a complete design cycle: Sketch design, Technical design, Shop drawings, Authors supervision:
1. HVAC: Heating, ventilation and air conditioning.
2. FM: File Management server for professional engineers and architects www.fm1.lv.
3. BMS: Building management and automation (with partners).

Construction company registration No. 4383-R
Industry certified specialists: 6
The Company established: 2003
Leading engineering experience in the specialty: 15 - 45 years

Member of the Board: Mārtiņš Žvīgurs


Firmas REKVIZĪTI

SIA "O3FM inženieru birojs"
Juridiskā adrese: Bauskas iela 58, LV-1004
PVN reģ. Nr.: LV40003657007
Banka: A/S Swedbank
Konta Nr. LVL: LV17HABA0551043848367
SWIFT: HABALV22