Vadība

Mārtiņš Žvīgurs

Uzņēmuma vadītājs un valdes loceklis

Mg.oec.

Aigars Liniņš

Tehniskais direktors

Mg.sc.ing.

Renārs Millers

Tehniskais direktors

Dr.sc.ing.

Sertificēts BREEAM vērtētājs

Evita Pelīte

Biroja vadītāja

Mg.sc.hist.