“Lidostas parks”, Vieglās ražošanas objekta ar darījumu korpusu jaunbūve 3 kārtās

Objekta tips: Ražotne un laboratorija

Adrese: "Salenieki" Mārupe, Mārupes novads

Pasūtītājs: SIA "KVADRUM”

Projektētās inženierdaļas:   A- Apkure; V- Ventilācija; K- Klimata kontroles sistēma; SM- Siltummehānika;

 

Telpās paredzētas ISO-7 un ISO-8 klases tīrtelpas ~900 kvadrātmetru platībā (atbilstoši standartam ISO-14644).

Objekta specifika saistās ar  laboratorijas un ražošanas telpām DNS sekvencēšanas iekārtu un to komponentu ražošanai.

Būvprojekta izstrādādes gads :  2019.