Veikala jaunbūve Piņķos 

Objekts: Veikals
Adrese: Rīgas iela 8, Piņķi
Inženiersadaļas: TP- AVK-V Ventilācija, TP- AVK-VK Gaisa kondicionēšana, EPS- Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikācija

Ģenerāluzņēmējs: „Āboltiņa būvuzņēmums AG” SIA
 

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2011.