Multifunkcionālais centrs Daugmalē

Objekts: Multifunkcionāls centrs
Adrese: Daugmale, Ķekavas novads
Inženiersadaļas: TP- AVK-A (Apkure), TP- AVK-V (Ventilācija), TP- AVK-V (Gaisa dzesēšana)

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība
 

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2011.