Meklēt / Search  


Atpūtas nama jaunbūve 
Sunday, August 14, 2011, 09:05 - Dzesēšana / Cooling
Posted by Administrator
Objekts: Atpūtas nams
Adrese: Jūras iela 26, Jūrmala
Inženiersadaļas: TP- AVK-A Apkure, TP- AVK-V Ventilācija, TP- AVK-VK Gaisa kondicionēšana

Arhitekts: „Projektēšanas birojs „ARHIS”” SIA

Projektā paredzētas ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmas. Katrs dzīvoklis aprīkots ar neatkarīgu ventilācijas sistēmu, tādējādi nodrošinot optimālu enerģijas patēriņu, samazinot gaisa daudzumu vai izslēdzot ventilācijas sistēmu laikā, kad dzīvoklī neviens neatrodas, neatkarīgi no tā vai pārējā ēka tiek apdzīvota. Aukstumapgādes un siltumapgādes sistēmas risinātas centralizēti, ar individuālu siltumenerģijas uzskaiti katram dzīvoklim.
Veikala jaunbūve Piņķos 
Sunday, June 19, 2011, 08:59 - Ventilācija / Ventilation
Posted by Administrator
Objekts: Veikals
Adrese: Rīgas iela 8, Piņķi
Inženiersadaļas: TP- AVK-V Ventilācija, TP- AVK-VK Gaisa kondicionēšana, EPS- Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikācija

Ģenerāluzņēmējs: „Āboltiņa būvuzņēmums AG” SIA

Divpadsmit daudzstāvu dzīvojamās mājas 
Wednesday, May 25, 2011, 14:13 - Apkure / Heating
Posted by Administrator
Objekts: Dzīvojamās ēkas
Adrese: Rusova iela, Rīga
Inženiersadaļas: SP- SM (Siltummezgls), SP- SAT (Siltumapgāde Ārējie tīkli), SP- AVK-A (Apkure), SP- AVK-V (Ventilācija, Dūmu nosūce)

Arhitekts: „Depo projekts” SIA

Norobežojošo konstrukciju tehniski ekonomiskā optimizācija, balstoties uz 3D simulācijas datiem par enerģijas patēriņu apkurei.
Ambulatorā centra un dienas stacionāra jaunbūve un esošo ēku rekonstrukcija rehabilitācijas centra ierīkošanai  
Thursday, May 12, 2011, 23:23 - Apkure / Heating
Posted by Administrator
Objekts: Ārstniecības iestāde
Adrese: Ļermontova iela 1, Rīga
Inženiersadaļas: TP- SM (Siltummehānika), TP- SAT (Siltumapgāde ārējie tīkli), TP- AVK-A (Apkure), TP- AVK-V (Ventilācija)

Pasūtītājs: Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Arhitekts: SIA” Lejnieku projektēšanas birojs”

Multifunkcionālais centrs, z.g. "Skolas nami" 
Saturday, April 30, 2011, 18:29 - Apkure / Heating
Posted by Administrator
Objekts: Multifunkcionāls centrs
Adrese: Daugmale, Ķekavas novads
Inženiersadaļas: TP- AVK-A (Apkure), TP- AVK-V (Ventilācija), TP- AVK-V (Gaisa dzesēšana)

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība


<<First <Back | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next> Last>>