Meklēt / Search  


Laivu ražotne Saldū 
Thursday, May 15, 2008, 15:01 - Ventilācija / Ventilation
Posted by Administrator
Objekts: Laivu ražotne
Adrese: Saldus, "Enkuri"
Inženiersadaļa: AVK-V Ventilācija

Pasūtītājs: “NAVETTE“ SIA

Laivu ražotnes ventilācijas projekts ir nozīmīgs ar to, ka vienai gaisa apstrādes iekārtai ir jānodrošina efektīva gaisa apmaiņa atšķirīgās telpās (detaļu sagatavošana, precīzā apstrāde un montāža), kā arī jānodrošina katrai telpai sava noteikta temperatūra. Šo objektu vēl interesantāku radīja fakts, ka cieši sadarbojoties ar ražotnes vadītāju Mārtiņu Kazradzi, tika izstrādāta un realizēta optimāla pieplūdes gaisa sildīšana un telpu apkure, izmantotojot esošo gaisa apkures iekārtu.
Daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Jaunciema gatvē 167b 
Monday, April 28, 2008, 10:36 - Dzesēšana / Cooling
Posted by Administrator
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka
Adrese: Jaunciema gatvē 167b, Rīga
Inženiersadaļa: AVK-VK Gaisa kondicionēšana

Arhitekts: “SZK un partneri“ SIA
Pasūtītājs: “Constructus“ SIA


Atbalstam LLU  
Saturday, April 26, 2008, 20:10
Posted by Administrator
Ar ziedojumu atbalstam LLU pils atjaunošanu.

2008. gadā Jelgavas pils svin 270 gadu jubileju.
Lai savu jubileju Jelgavas pils sagaidītu vēl krāšņāka un ugunīs mirdzoša!

Nominācijā „Labākais kultūras pieminekļa saimnieks" par kultūras pieminekļa Jelgavas pils korpusu rekonstrukciju, LLU tika piešķirta Kultūras mantojuma Gada balva 2006.

Ar intelektuālo ziedojumu atbalstam LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedru:

Dāvinājām Ainavu arhitektu apmācību telpu ventilācijas un gaisa dzesēšanas projektu.
V/A "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" 
Monday, March 31, 2008, 16:48 - Dzesēšana / Cooling
Posted by Administrator
Objekts: Muzejs. Izstāžu zāles "Arsenāls" restaurācija- rekonstrukcija
Adrese: Torņa iela 1, Rīga
Inženiersadaļa : AVK-VK - Ventilācija un gaisa kondicionēšana, BMS - Inženiersistēmu centralizētā vadība

Arhitekts: "A. Veidemaņa projektēšanas birojs" SIA

Nozīmīgs arhitektūras piemineklis, būvēts pēc arhitekta I.E.de Vittes projekta krievu vēlīnā klasicisma stilā1832.gadā. Ēka visos laikos tika izmantota kā noliktava: 1920. - 1930.gados tā kalpoja par karaspēka mantu glabātuvi, pēc otrā pasaules kara Arsenālu izmantoja padomju armijas resors mantu, tirdzniecības uzņēmuma preču noliktavām un kara skolas vajadzībām. 20.gs. 80.gadu vidū ēku pārņēma Kultūras ministrija, to nododot mākslas muzeja vajadzībām. 1989.gada 1.janvārī Mākslas muzejs Arsenāls uzsāka savu darbību, šobrīd Arsenāls ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle.Sakarā ar fondu pārvietošanu uz jaunām telpām, muzejam ir iespēja iekārtot papildus izstāžu zāles un labiekārtot biroja darbinieku telpas. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts vairākas no zālēm aprīkot ar augstvērtīgām mikroklimata sistēmām, kas atbilst mūsdienu muzeju standartu prasībām.
Jūnijā tiek veikta objekta ekspertīze.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) 
Sunday, March 30, 2008, 17:08 - Dzesēšana / Cooling
Posted by Administrator
Objekts: Muzejs
Adrese: Skārņu iela 10/20, Rīga
Inženiersadaļa: AVK-V Ventilācija, AVK-VK Gaisa kondicionēšana, AVK-A Apkure

Arhitekts: "AIG" SIA

Muzejs izvietots bijušajā Sv.Jura baznīcā, kas ir senākā saglabājusies mūra ēka Rīgā (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6565).
Ēka pildījusi gan kapellas, gan hospitāļa, gan noliktavas funkcijas. 1980.gadu vidū Polijas senatnes pieminekļu restaurācijas firma PKZ uzsāka ēkās rekonstrukcijas darbus, lai 1989.gadā ēkā darbu varētu sākt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) ( Toreiz nosaukums- Dekoratīvi Lietišķās mākslas muzejs).
DMDM tika dibināts kā latviešu profesionālās dekoratīvās mākslas muzejs un tajā glabājas galvenokārt latviešu profesionālās dekoratīvās mākslas un mākslas dizaina darbi.

Rekonstrukcijas rezultātā muzejs iegūs mūsdienu muzeju standartu prasībām atbilstošas papildus telpas fondiem un izstāžu zāli bēniņos.


<<First <Back | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Next> Last>>