Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve, 1. kārta

Objekta tips: Slimnīca, tīrtelpas.

Adrese:Pilsoņu iela 13, Rīga

Inženiersadaļas:

A-Apkure, V- Ventilācija, K- Klimata kontroles sistēma, SM- Siltummehānika

 

Pasūtītājs:VSIA "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca”"

Arhitekts:SIA "Sarma&Norde Arhitekti”"

Būvnieks:Pilnsabiedrība "SBRE”

Apakšuzņēmēji: UK, VAS, UAS, GA

 

Ēkas kopējā platība ir vairāk kā 30 000 m2.

Projekta sarežģītību noteica daudzi faktori: 1) jaunās slimnīcas korpusa integrēšana esošajā slimnīcas infrastruktūrā, 2)   ventilācijas, apkures un dzesēšanas komunikācijām ir jāatbilst  higiēnas prasībām, 3) pneimopasta un medicīnas gāzu sistēmas izveide.

Jaunbūves projekta mērķis- paplašināt pacientu apkalpošanas iespējas un uzlabot medicīnas personāla darba apstākļus. Tajā pēc pabeigšanas strādās vairāk nekā 1000 darbinieku. Būvniecība  dalīta kārtās, lai nodrošinātu slimnīcas darbības nepārtrauktību.

 

Tehniskais projekts tika izstrādāts 2014.gadā, autoruzraudzība veikta būvniecības periodā no 2015.gada līdz 2016.gadam