Ambulatorā centra un dienas stacionāra jaunbūve un esošo ēku rekonstrukcija rehabilitācijas centra ierīkošanai  Ļermontova ielā, Rīgā

Objekts: Ārstniecības iestāde
Adrese: Ļermontova iela 1, Rīga
Inženiersadaļas: TP- SM (Siltummehānika), TP- SAT (Siltumapgāde ārējie tīkli), TP- AVK-A (Apkure), TP- AVK-V (Ventilācija)

Pasūtītājs: Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
Arhitekts: SIA” Lejnieku projektēšanas birojs”
 

 

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2011.