Izstāžu zāles "Arsenāls" restaurācija- rekonstrukcija

Objekts: Muzejs. Izstāžu zāles "Arsenāls" restaurācija- rekonstrukcija
Adrese: Torņa iela 1, Rīga
Inženiersadaļa : AVK-VK - Ventilācija un gaisa kondicionēšana, BMS - Inženiersistēmu centralizētā vadība

Arhitekts: "A. Veidemaņa projektēšanas birojs" SIA

Nozīmīgs arhitektūras piemineklis, būvēts pēc arhitekta I.E.de Vittes projekta krievu vēlīnā klasicisma stilā1832.gadā. Ēka visos laikos tika izmantota kā noliktava: 1920. - 1930.gados tā kalpoja par karaspēka mantu glabātuvi, pēc otrā pasaules kara Arsenālu izmantoja padomju armijas resors mantu, tirdzniecības uzņēmuma preču noliktavām un kara skolas vajadzībām. 20.gs. 80.gadu vidū ēku pārņēma Kultūras ministrija, to nododot mākslas muzeja vajadzībām. 1989.gada 1.janvārī Mākslas muzejs Arsenāls uzsāka savu darbību, šobrīd Arsenāls ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle.

Sakarā ar fondu pārvietošanu uz jaunām telpām, muzejam ir iespēja iekārtot papildus izstāžu zāles un labiekārtot biroja darbinieku telpas. Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts vairākas no zālēm aprīkot ar augstvērtīgām mikroklimata sistēmām, kas atbilst mūsdienu muzeju standartu prasībām.

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2008.