Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūras inženierkomunikāciju objekti 

Objekts: Bibliotēka
Adrese: Teritorija starp Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, dzelzceļa tiltu, Mūkusalas ielu un Daugavu
Inženiersadaļa: TP- AVK-VK Gaisa kondicionēšana
Arhitekts: “Arhitektu birojs ĢELZIS - ŠMITS - ARHETIPS” SIA

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2011.