Biržas ēkas rekonstrukcija par Aizrobežu mākslas muzeju 

Objekts: Vēsturiska ēka
Adrese: Doma laukums 6, Rīga
Inženiersadaļa: AVK-V Apkure, AVK-V Ventilācija, AVK-VK Gaisa dzesēšana
Arhitekts: "Arhitektoniskās Izpētes Grupa" SIA
Pasūtītājs: "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ)2006.gadā izstrādāts Tehniskais projekts, 2008. gadā tiek veikta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu autoruzraudzība, kas rekonstruējot vēsturisku ēku prasa precīzu un intensīvu darbu, jo ēkā jāievieš jaunās tehnoloģijas pēc iespējas saglabājot precīzu vēsturisko interjeru.Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā (vienlaicīgi arī UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs teritorijā ). Pēc rekonstrukcijas visa Biržas ēka tiks atvēlēta Aizrobežu mākslas muzejam. Šis ir viens no objektiem, ko plānots atjaunot līdz Latvijas Republikas simtgades jubilejai, pildot VNĪ, Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izstrādāto īpašo programmu „Mantojums - 2018: kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. - 2018. gadam”. Rekonstrukcijas projekta autors - uzņēmums, kas specializējies vēsturisko ēku projektēšanā - SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”. Savukārt līgums par darba izpildi noslēgts ar būvniecības firmu „RBS Skals”.

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2006.

Autorauzraudzības periods: 2008.