Zemesgabala apbūve dzīvojamo ēku kompleksā "Mežaparka Rezidences" 

Objekts: Dvīņu mājas jaunbūve
Adrese: Kokneses prospekts, Rīga
Inženiersadaļas: AVK- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; SM- Siltumehānika; EPS- Ēkas pagaidu energosertifikāts
Arhitekts: SIA "Didrihsons arhitekti"
Pasūtītājs: SIA "Mežaparka rezidences"Dzīvojamo ēku kompleksa pirmā kārta, labiekārtojot 31 hektāru plašu teritoriju starp Kokneses prospektu un Gustava Zemgala gatvi, tostarp izbūvējot infrastruktūru un izveidojot jaunas, bruģētas un apgaismotas ielas un gājēju celiņus, pavērusi jaunu, līdz šim nebijuši lielu Mežaparka teritorijas paplašināšanos.

Dvīņu māju jaunbūves projektā ēkās paredzētas mehāniskās ventilācijas sistēmas, kuras aprīkotas ar gaisa apstrādes iekārtām ar rotora siltuma utilizatoru .Katrā ēkā tiek paredzēts ievietot gāzes kondensācijas tipa katlus.

Būvprpojekta izstrādes gads: 2017.