Multifunkcionāls apbūves komplekss ARCA NOAE Meriton Grand Hotel 

Objekts: Multifunkcionālās ēkas
Adrese: Etnas iela 12a; 14, Klijānu iela, Brīvības iela 187, Rīga
Inženiersadaļas: SP- AVK-A (Apkure), SP- AVK-V (Ventilācija), SP- AVK-VK (Dzesēšana), SP- VAS- (Inženiersistēmu centralizētā vadība)

Arhitekts: „Projektēšanas birojs „ARHIS”” SIA

Daudzfunkcionāla ēka - viesnīca ar konferenču telpām, SPA masāžu komplekss, publiskais baseins, restorāna, kafejnīcas un virtuves bloks.Inženierrisinājumi ("zaļā" enerģija) - siltuma atgūšana no SPA kanalizācijas ūdeņiem un no aukstuma agregātu kompresoriem. Dzesēšanas un apkures zonējums pa telpu grupām pēc debespuses orientācijas.

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2011.