Daudzdzīvokļu ēka Jaunciema gatvē, Rīgā

Objekts: Daudzdzīvokļu ēka
Adrese: Jaunciema gatvē 167b, Rīga
Inženiersadaļa: AVK-VK Gaisa kondicionēšana

Arhitekts: “SZK un partneri“ SIA
Pasūtītājs: “Constructus“ SIA

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2008.