Saeimas Komisiju ēkas pārplānošana un piebūves izveide Jēkaba ielā, Rīgā 

Objekts: Biroju ēka
Adrese: Jēkaba iela 6/8, Rīga
Inženiersadaļas: TP- AVK-A Apkure; TP- AVK-V Ventilācija; TP- AVK-K Kondicionēšana; TP- SM Siltummehānika; TP- SAT Siltumapgāde

Arhitekts: SIA ”Projektēšanas birojs „ARHIS””

AVK (Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas) sadaļu projektu risinājumi sadarbībā ar arhitektiem tika veiksmīgi iekļauti kopējā ēku ansamblī Vecrīgas vēsturiskajā centrā. Ņemot vērā kultūrvēsturisko mantojumu ēkas interjerā, tika atrasti optimāli AVK energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi. Papildus ventilācijas projektā, sadarbībā ar VAS (Vadības automatizācijas sistēmas) projekta sadaļu, tika iekļauts princips-DCV (Demand-Controled Ventilation - nepieciešamā ventilācijas kontrole) mainīga gaisa daudzuma regulācija individuāli katrā telpā, tā ļaujot optimizēt ventilācijas sistēmu ražību, samazinot ekspluatācijas izmaksas un trokšņu līmeņus sistēmā, kas rodas pie tradicionālās VAV (Variable Air Volume - mainīgas gaisa daudzums) sistēmas principa risinājumiem ar spiediena kontroli ventilācijas sistēmā.
Rekonstruējamā ēka  atrodas valstiski nozīmīga objekta - Saeimas tiešā tuvumā, un iecerētās galvenās funkcijas pēc pārbūves ir konferenču un sanāksmju zāles, darba un arhīva telpas Saeimas komisijām.

Tehniskā projekta izstrādes gads: 2014.