Balva objektam- CSDD biroju ēka Eizenšteina ielā Rīgā. 2.vieta Nominācijā «Jaunbūve – sabiedriska ēka» Konkursā «Latvijas Būvniecības Gada balva 2015».

Konkursu organizatori žurnāli «Latvijas Būvniecība» un «Latvijas Architektūra», sadarbojoties ar VARAM, EM, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas domes Īpašumu departamentu, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību «Zaļās mājas», Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Amatniecības kameru, biedrību «Building Design and Construction Council».

Konkursam tika pieteikti 95 objekti, aptverot visu Latviju, kā arī pieteikti izcili objekti no Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, kuru realizācijā iesaistījušies Latvijas uzņēmumi, diviem no tiem piešķirtas godalgotas vietas. Visi pieteiktie objekti aplūkojami izstādē Līvu laukumā Rīgā līdz 31.martam.

Konkurss «Latvijas Būvniecības Gada balva 2015» ir vērienīgākais ēku konkurss Latvijā un vienīgais konkurss ar precīziem vērtēšanas kritērijiem, kas tiek attiecināti uz ēku būvkonstruktīvo drošību, arhitektonisko izteiksmību, materiālu un darbu izpildes kvalitāti, mikroklimatu, sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem un lietotajiem inovatīvajiem risinājumiem. Konkursa devīze - drošība un kultūras mantojuma saglabāšana.-