Balva Uldim Pelītem! 1.vieta nominācijā ”Gada inženieris-projektētājs” konkursā “Gada Būvinženieris Latvijā 2012”

Vairāk nekā 17 gadu profesionālās pieredzes laikā izstrādājis visdažādākā tipa objektus-biroju ēkas, tirdzniecības centrus, muzejus, izglītības iestādes, slimnīcas, rūpnieciskās būves un tml.

Profesionālais inženiera grāds iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Būvniecības fakultātē. Maģistratūra un doktorantūra absolvēta Rīgas Tehniskās universitātes  Siltuma, Gāzes un ūdens tehnoloģijas institūtā.

No 2010.g. līdz 2011.g. piedalījies  darba grupā: „Latvijas  ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas sistēmas izstrāde (kritēriju lokalizēšana  BREEAM)”.

No 2013. gada piedalās Latvijas BIM rokasgrāmatas izstrādē, sevišķu uzmanību veltot AVK - apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sadaļām.

No 2003.gada vada SIA"O3FM Inženieru birojs".

Konkurss „Gada Būvinženieris Latvijā 2012” norisinājās jau piekto reizi, ar katru gadu palielinoties pieteikumu skaitam –tika saņemts 41 pieteikums. Šogad konkursu organizēja profesionālās būvniecības, arhitektūras un dizaina mediju alianses izdevumi „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Architektūra”. Iepriekšējos gados speciālistus konkursam pieteica būvnozares kolēģi un objektu pasūtītāji, bet šogad inženieru devumu novērtējuši un speciālistus konkursam pieteikuši arī arhitekti.