Ēku rekonstrukcija Vecrīgā 
Monday, March 3, 2014, 19:17 - Ventilācija / Ventilation
Objekts: Dzīvokļu un publiskā ēka
Adrese: Miesnieku iela 13,15,17, Rīga
Inženiersadaļas: TP- AVK-A Apkure; TP- AVK-V Ventilācija; TP- AVK-K Kondicionēšana; TP- SM Siltummehānika; TP- SAT Siltumapgāde

Arhitekts: SIA ”Projektēšanas birojs „ARHIS””

Arhitektūras pieminekļa rekonstrukcija Vecrīgā, inženiersadaļu projektētājam nozīmē- atrast iespēju vēsturiskajā apjomā iekļaut mūsdienu dzīvesstilam tik ierastās tehnoloģijas.

Ēkas būvētas 13.gadsimtā un izmantotas kā noliktavas. 20.gs. beigās šīs ēkas izdega, un no tām saglabājās tikai ārsienas. Šobrīd projekts paredz ēkas pārbūvēt, saglabājot vēsturiskās fasādes un ārsienas. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas ēkās galvenokārt paredzēti dzīvokļi un pirmajos stāvos publiska funkcija - restorāni, galerijas ar iespēju apskatīt vēsturiskos mūru fragmentus.

Comments

Add Comment
Comments are not available for this entry.