Piebūve rūpnīcas "Verems" korpusam lielformāta saplākšņu cehā  
Monday, April 22, 2013, 11:35 - Ventilācija / Ventilation
Objekts: Ražotne
Adrese: Rēzeknes novads, Vērēmu pag., Lejas Ančupāni
Inženiersadaļas: TP- AVK-V Ventilācija, TP- TN Aspirācijas sistēma
Arhitekts: SIA ”LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS”

Ventilācija projektēta atbilstoši higiēnas prasībām, atkarībā no darba vides kaitīgo un nelabvēlīgo fizikāli-ķīmisko faktoru (ķīmiskās vielas, putekļi) izdalījumu daudzuma telpās un darba vietās, doto vielu aroda ekspozīcijas robežvērtībām un to saturam gaisā, kā arī no tehnoloģisko iekārtu ražotājrūpnīcu tehnoloģiskajām prasībām.

Comments

Add Comment
Comments are not available for this entry.